Publicada l’ordenança de tinença d’animals

El BOIB d’avui publica l’aprovació definitiva de modificació de l’Ordenança municipal que regula la tinença d’animals a l’entorn humà, siguin domèstics, domesticats o salvatges en captivitat al terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar.

Podem destacar alguns aspectes:

    1. S’autoritza la tinença d’animals domèstics als domicilis particulars sempre que les circumstàncies de l’allotjament en l’aspecte higiènic ho permetin i que no es produesqui cap situació de perill o incomoditat per al veïnat o altres persones en general, o per al propi animal, que no siguin les derivades de la seva mateixa naturalesa.

Continua

Animals domèstics… o no

Animals Domèstics. Fins ara, a la jungla verda, hi havia cacatues, tigres, cucs, lleons i qualque dromedari. Ahir va arribar una nova remesa d’animals, aquest cop animals domèstics, o això diuen. Un ca, un moix, una mosca, ratolins, granots, papallons etc. protagonitzen, juntament amb el modest matrimoni Arxibald una història surrealista sobre la convivència i els seus perills. Continua

Relat (Capítol V)

S’altre dia deia que a prop de ses cases tenien un safreig.  Una cosa curiosa de prop de ses cases era veure que cada any tenien un niu o dos de capxirimbotis, enrevoltant la casa, i un de matamosques. Es capxirimboti feia es niu damunt un ametller, figuera, o garrover, a sa baldana; i es matamosques molt de pics el feia a sa parra que hi solia haver a sa paret de la casa, o damunt una fulla de moro, en es corral des porcs. Es capxirinboti era molt apreciat, perquè sient un ocell només un poc més gros que un gorrió, espantava ses aus de repinya, que solien enrevoltar ses cases per menjar-se es pollets. Es matamosques, com es seu nom indica, viu principalment de mosques i ajuda a no deixar-ne entrar tantes a la casa. Com que s’humà és tan destructiu, es darrer capxirimboti que vaig veure devia ser per devers el dos mil. Pesticides i Insceticides maten es ocells i donen vida als insectes dolents. Continua

Nova enquesta de Card.cat

Ja hi tornam a ser. Una nova enquesta arriba a les vostres mans. Aquesta vegada vos feim triar quin animal representa millor Mallorca (i no, l’ésser humà, a pesar de ser molt animal no hi entra). Segurament ens n’hem deixat molts, però era impossible confeccionar una llista completa, per la qual cosa si ho trobau necessari votau ALTRES i després especificau a través dels comentaris a quin animal us referíeu. Continua