Despeses 2013 Ajuntament de Sant Llorenç (2a part)

Què costa mantenir l’Auditòrium de sa Màniga? Quin és el cost del funcionament de l’Ajuntament? És suficient el preu que pagam per dur els nostres fills a l’escoleta? Les respostes a aquestes i d’altres qüestions s’expliquen seguidament a partir de les dades publicades en la I part de l’anàlisi del pressupost de despeses de l’Ajuntament de Sant Llorenç per a 2013 (enllaç a I part) .

CULTURA

El pressupost per a Cultura previst per a 2013 ascendeix a 1.008.600,52 € i es divideix amb els serveis descrits a la taula següent:

L’Administració General de Cultura és el servei que recull totes aquelles despeses dirigides a la organització, control i gestió administrativa del propi departament. S’inclouen despeses de personal, de manteniment i subministraments, d’activitats culturals realitzades, etc. Destaca que sols està prevista una despesa en inversió de 2.000 €, això significa que, en principi, no es contempla l’adquisició o construcció de nous edificis culturals ni la remodelació d’antics edificis per a destinar a Cultura com podria ser, per exemple, el cinema “Rigal” del carrer Major.

Biblioteques i arxius, com bé el seu nom indica seran les despeses destinades al funcionament de les biblioteques i arxius que existeixin al terme municipal.

Festes, és el programa que engloba totes les despeses destinades a la realització de les festes del municipi. Baix el meu punt de vista, informar de quin import és destina a les festes a cada municipi que conforma el nostre terme municipal i, d’aquest, quin pertany a les festes patronals és un tema que la gent pot trobar interessant. Aquesta informació queda reflectida a la següent gràfica:

 

Així per exemple, podem observar com el pressupost en festes per el municipi de Sant Llorenç ascendeix a 140.650 €, dels quals 24.250 € pertanyen a les festes patronals i la resta a altres festes que es puguin celebrar durant l’any (Sant Antoni, Mare de Déu Trobada, Nadal, etc.)

Centre Cultural Sa Màniga (enllaç ahttp://www.samaniga.es/index.asp). Això és el pressupost de l’Auditòrium Sa Màniga de Cala Millor per a l’any 2013. Aquest, ascendeix a 364.134,81 €. Per contra només hi ha unes previsions d’ingressos als conceptes relacionats amb Sa Màniga d’uns 6.000 € (a l’apartat de taxes i altres ingressos). Possiblement a final d’any aquests ingressos no correspondran als previstos perquè calcular una previsió d’ingressos influenciats per de molts factors és complicat (preu entrades, cartell, número de funcions, etc.). Si tenim en compte l’avançament de la liquidació del pressupost d’ingressos per a 2012 de principis de novembre (que era d’uns 9.000 € aprox.) i ens posicionam en un escenari molt positiu, podem contemplar uns ingressos que possiblement no superaran, ni de bon tros, els 30.000 €. Si optam per preveure aquests ingressos com a certs, tot i que cal agafar-la en pinces, no oblidar-ho, i l’import del pressupost de despeses de sa Màniga pel 2013 podríem dir que el cost real de mantenir obert s’Auditòrium de sa Màniga ronda entre els 300.000 i 350.000 € anuals. És decisió política decidir si el servei que presta a la gent del nostre terme és superior al cost que suposa mantenir-ho en funcionament.

 

ESPORTS

Respecte aquest servei no hi ha molt més a reflectir que els números ja vists a la primera part d’aquest escrit. Destacar simplement que hi ha destinats 99.125 € al manteniment i funcionament de les instal·lacions esportives del terme municipal i només 1.000 € en inversió. Això suposa que no està previst realitzar una segona fase en la construcció de les instal·lacions esportives començades darrera al camp de futbol del Cardassar, a Sa Taulera en el pressupost 2013. Així i tot, existeix la possibilitat que aquesta inversió es continuï si la fase prevista d’anys anteriors no estàs finalitzada sempre i quan existeixin crèdits sobrants de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012.

Per altra banda, també m’hagués agradat informar de l’aportació que dóna l’Ajuntament al FC Cardassar però la informació del pressupost no arriba en aquest punt de detall. Si que puc dir que existeix una aportació a entitats sense ànim de lucre relacionades amb l’esport per 25.000 € que, possiblement, la major part anirà destinada al Cardassar entenc. Però això ja són conjectures.

 

EDUCACIÓ

Les despeses en Educació es separen en 3 serveis diferenciats. La major part de la despesa se l’emporta el servei d’educació Pre-escolar i Primària. Dins aquest programa, les despeses de més rellevància són aquelles relacionades amb el funcionament de les escoletes. Si les comparam amb els ingressos previstos per aquest concepte, que ascendeixen a 220.000 € ràpidament ens adonam que no són suficients ni per sufragar la meitat del cost d’aquest servei. De fet, aquests ingressos no cobreixen tant sols les despeses previstes de gestió de les escoletes que porta AIXA i que puja a 365.000 €. El preu d’aquest servei no pot ser molt elevat si pensam que és un servei bàsic que ha de ser accessible per a tots els residents. D’aquí una reflexió, atesos els pocs recursos dels que disposa un ajuntament i donada la importància de l’educació pre-escolar dins el context social en què es situa resulta molt costós prestar-ho eficientment. Trobar un punt d’equilibri en aquest sentit entre ingressos i despeses és gairebé impossible i les queixes dels ajuntament vers les poques ajudes que reben de la Comunitat Autònoma per poder prestar aquest servei són justificades.

 

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

Aquí s’inclouen totes aquelles despeses de caràcter general que afecten a l’ajuntament i que consisteixen en el seu propi funcionament, tant polític com tècnic, logístic o administratiu. Aquí s’inclouen totes les despeses que no es poden imputar a la resta de serveis descrits en la primera part d’aquest publicació, alguns dels quals s’han descrit anteriorment.

En aquest apartat destaca el programa ÒRGANS DE GOVERN que inclou totes aquelles despeses relatives a la constitució, funcionament i representació dels òrgans de govern de l’ajuntament (en poques paraules, despeses relacionades amb els polítics). Entre d’altres, sous de tots els membres de la corporació, tant els de l’equip de govern com els de l’oposició, assignacions per plenaris, possibles secretaries de la batlia, dietes i despeses de viatge dels polítics (despeses de protocol), despeses en material per l’atenció dels òrgans de govern, etc.

Dels 415.250 € a què ascendeix el programa ÒRGANS DE GOVERN destaca:

 

  • Despeses en personal……………………………………………320.000 €
  • Despeses de protocol…………………………………………… 9.000 €
  • Indemnitzacions………………………………………………….. 6.000 €
  • Assignació als grups polítics………………………………….. 12.500 €

I fins aquí ha donat per explicar el pressupost per a 2013 del nostre ajuntament. Abans d’acomiadar-me m’agradaria demanar disculpes si s’ha fet una mica llarg, però escopir tota aquesta informació en una sola vegada era massa arriscat. Reconec que és un tema que a molta gent ni li va ni li vé, sobretot si no t’agraden els números, però no per això, deixa de ser important. Esper que a qualque lector li hagi estat de profit i n’hagi tret alguna idea aclaridora. De totes em conformaria en què us quedeu amb la idea que tot i que és el propi ajuntament qui decideix quines despeses durà a terme, aquestes les finançam entre tots nosaltres, d’aquí la meva darrera reflexió: tots els ajuntaments haurien de fer el possible per explicar d’una manera intel·ligible el pressupost que volen aprovar. Tots els ciutadans tenen dret a estar informats perquè el pressupost es conforma a partir del pagament dels seus imposts, rebuts o taxes. Potser, podria ser una mesura més en transparència, definició molt de moda ara, arran de tots els casos de corrupció. O no interessa? Qui sap.

5 pensaments a “Despeses 2013 Ajuntament de Sant Llorenç (2a part)

  1. Potser seria interessant en pròximes enquestes podrieus demanar sobre el pressupost de festes? O sobre sa Màniga? Més que res per saber l’opinió de la gent

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.