Emoticona’t (especial Ple 21-01-21)

Ja que la pandèmia ens permet supervisar  online el ple  farem una petita crònica del que va succeir dijous passat i almanco així informarem al poble del que es cuina darrere la Sala (i ja que tanmateix cap partit polític ens n’envia cap article). Això sí, ho farem a través del nostre particular format d’Emoticona’t.     Continua

Què en trobau?

Sembla que l’Ajuntament ha adjudicat ja les obres de dos dels seus projectes estrella: el centre cultural i el canvi de la gespa artificial del Moleter. El primer  projecte costarà, en principi,  2.153.708,45 €, i el segon, 282.000 euros.

Està ben pagat o ho trobau massa car? Per altra banda, ho trobàveu necessari o són capritxos nostres? Donau l’opinió a través dels comentaris: Continua

Resultats de l’enquesta de Card.cat

Era una enquesta difícil (el lector havia de repassar els complexes pressupostos del nostre ajuntament per tal de votar amb condicions i no era tasca fàcil, a pesar de l’ajuda de l’article de Lluc Quina) i per això hi ha hagut menys votants que altres vegades (no obstant això, una cinquantena de vots no és una xifra gens despreciable). Potser, fent un poc d’autocrítica, l’enquesta es podria haver presentat de manera més simplificada, com bé havien insinuat alguns lectors a través dels comentaris, però nosaltres volíem saber què voldrien retallar els lectors del pressupost en general, no només d’àrees concretes (Cultura, Medi Ambient, Esports…). Això sí, aquesta proposta pot ser aplicable per a futures enquestes, sobretot ara que ja sabem quines àrees són més susceptibles de ser retallades  segons els nostres lectors.

Bé, no vos mareig més amb tanta explicació i us pas a donar els resultats definitius de l’enquesta. Continua

Nova enquesta de Card.cat

No fa gaire en Lluc Quina Jaume va fer una extraordinària feina descrivint-nos com havien quedat els pressupostos de l’Ajuntament per al 2013. Aprofitant la informació d’aquest article (aquí teniu l’enllaç a  la 1a part i l’enllaç a la 2a per si el voleu revisar), us demanam de quina àrea trobau que es gasta en excés i què es podria retallar un poc  (si és que considerau que n’hi ha alguna).

Podeu elegir fins a tres opcions i a través dels comentaris podeu especificar un poc més l’àrea concreta que retallaríeu. Continua

Despeses 2013 Ajuntament de Sant Llorenç (2a part)

Què costa mantenir l’Auditòrium de sa Màniga? Quin és el cost del funcionament de l’Ajuntament? És suficient el preu que pagam per dur els nostres fills a l’escoleta? Les respostes a aquestes i d’altres qüestions s’expliquen seguidament a partir de les dades publicades en la I part de l’anàlisi del pressupost de despeses de l’Ajuntament de Sant Llorenç per a 2013 (enllaç a I part) . Continua

Pressupost de despeses 2013 Ajuntament de Sant Llorenç (1a part)

En aquesta darrera edició sobre l’anàlisi del pressupost que es vol aprovar per a l’exercici 2013 a l’ajuntament del nostre municipi intentarem desglossar i donar a entendre el pressupost de despeses tal com férem amb el pressupost d’ingressos en l’edició anterior. Resumint, intentarem aclarir en què vol gastar el nostre ajuntament els ingressos que preveu recaptar durant el 2013, que provenen, majoritàriament, dels imposts i taxes que paga religiosament cada resident. D’aquí la rellevància de saber a què vol destinar el Consistori els nostres diners. Continua

Anàlisi Pressupost d’ingressos 2013 Ajuntament de Sant Llorenç

En aquesta publicació profunditzarem una mica més en el pressupost d’ingressos, i deixarem per un altre dia el pressupost de despeses. He cregut convenient fer-ho així perquè, com ja vam indicar a l’anterior edició, els ingressos de l’ajuntament surten, majoritàriament de cada un de nosaltres. Cada pagament de fems, IBI, taxes, etc. previst pel 2013 forma part del pressupost d’ingressos. D’aquí la seva rellevància, el que preveu ingressar un ajuntament està directament relacionat amb el que paga cada ciutadà. Continua