Anàlisi del pressupost per a l’any 2014 de l’Ajuntament de Sant Llorenç (II)

Amb una mica més de retard del que m’hagués agradat, aquí teniu publicada la segona part de l’anàlisi del pressupost de l’Ajuntament del nostre poble. En aquest segon bloc ens centram ja en aspectes concrets del pressupost i he intentat profunditzar en temes que, al meu parer, poden interessar als nostres lectors. De totes maneres, si us pica la curiositat sobre qualque tema que hagi pogut passar per alt podeu fer la consulta mitjançant els comentaris als quals intentaré donar resposta dins les meves possibilitats o, si més no, potser l’ajuntament ens podrà donar un cop de mà. Qui sap!

Classificació del pressupost de despeses per a Serveis

Ja entrats en matèria, seguidament s’exposa el desglossament del pressupost 2014 perfeccionat pel nostre ajuntament, que recordam era de 16.182.200 €, segons la despesa destinada a cada departament o servei:

En la gràfica s’observa clarament que el SERVEI DE BENESTAR COMUNITARI és el servei al qual dedicam més esforços. Ascendeix a 4.311.500 €, és a dir un 27% del total de pressupost. Aquest servei inclou:

 

SANAJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D’AIGÜES

916.000

RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

2.726.500

CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS

227.500

ENLLUMENAT PÚBLIC

441.500

 

En el pòdium el segueixen, en segon lloc els SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL amb 2.753.956,05 € (17,02%) que inclou bàsicament salaris i despeses relatives als òrgans de govern (polítics) i empleats de l’Administració. I en tercer lloc, EL SERVEI DE SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA amb 2.063.619,62 € (12,75%). La despesa més important dins aquest servei recau en la Policia Local.

Cal destacar també que el descens més destacat recau damunt el DEUTE PÚBLIC, que s’ha reduït un 10,90% respecte 2013. Per tant, continuant en la línia d’exercicis anteriors, l’ajuntament continua fent esforços per contenir i controlar l’endeutament. Això fa que a cada exercici la despesa en amortitzacions i interessos de préstecs sigui menor. En aquest sentit, doncs, no es compromet el futur de l’ajuntament.

Recollida selectiva i tractament de residus

Aquest punt mereix menció a part ja que és el servei que suporta la major despesa de tot el pressupost i, a més, està a l’ordre del dia des  que a principi d’any es va establir el sistema de recollida porta a porta.

Aquesta taula mostra, per una part, la despesa prevista per a poder dur a terme el servei de recollida i tractament de residus que ascendeix a 2.726.500 €, el que suposa un augment del cost del servei de 99.500 € respecte de 2013. I per l’altre part, els ingressos esperats per la prestació del servei (taxes damunt el fems, etc.) que pugen a 2.950.000 €, 395.000 € menys que l’any anterior com a conseqüència de la baixada de la taxa amb la que ens ha agraciat l’ajuntament (informació que he extret de les xerrades sobre el nou sistema de recollida que ha realitzat). Hi ha una diferència negativa de 494.500 € entre els ingressos previstos i el cost esperat d’aquest servei.

Com compensa l’ajuntament aquest dèficit? Pensau que el pressupost total d’ingressos i despeses està compensat, per tant els ingressos que manquen per cobrir el cost d’aquest servei han de sortir d’una altra banda. Doncs bé, a grans trets, podem dir que aquest dèficit es compensa amb l’augment dels ingressos previstos per l’Impost de Béns Immobles (IBI) –a la I part d’aquest anàlisi vam anunciar que l’augment més destacat en el pressupost d’ingressos per a 2014 corresponia a l’IBI que augmentava en 700.000 € respecte 2013 -. Al  final doncs la nostre butxaca, que, al cap i a la fi és el que ens interessa, ens queda igual de buida. El que pagam de menys per la baixada de la taxa de la recollida del fems es veu compensada per la pujada de l’IBI que sufraga la part del cost d’aquest servei que no es cobreix amb la taxa. Una palmadeta per davant i una bufetada per darrere!

Inversions previstes dins 2014

Dins les inversions pressupostades per a 2014, que recordem ascendien a 651.000 € i estaven finançades en recursos propis de l’Ajuntament, destaquen:

EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

300.000

EN INSTAL·LACIONS CEMENTERIS MUNICIPALS

195.000

EN PROJECTES TÈCNICS

40.000

EN INSTAL·LACIONS CULTURALS

37.000

La inversió en instal·lacions esportives possiblement estigui relacionada amb el complex que envolta les noves pistes de pàdel de Sant Llorenç. Però això només és una suposició, no tenc informació suficient per assegurar aquest punt.

Respecte als 37.000 euros destinats a inversions culturals corresponen a les obres a realitzar al cinema Rigal. A la vista que aquest import és insuficient per a executar unes obres d’aquesta alçada, des de l’ajuntament m’han informat que la resta es finançarà mitjançant els crèdits d’un préstec de 2008 per import de 2.245.258,41 €. Aquesta despesa no està reflectida al pressupost de 2014 perquè pertany a crèdits sense gastar d’exercicis anteriors. Però bé, la notícia pareix ser que aquest any a la fi es durà a terme la remodelació del cinema Rigal. No estaria gens malament, per cert, que s’informés del projecte que es vol realitzar i l’ús que es vol donar a aquestes instal·lacions.

Expropiació del Talaiot de S’Illot

Després de l’enorme repercussió que va tenir l’expropiació de la zona verda d’aquest talaiot i vist que no estava reflectit dins el pressupost 2014, l’ajuntament m’informà que per sessió plenari s’acordà l’expropiació d’aquesta zona verda per un justipreu de 3.000.000 €, el calendari de pagaments del qual és:

–          600.000 € a l’escriptura pública de cessió dels terrenys.

–          Cinc quotes de 280.000 € a abonar entre 31/12/2014 i 31/12/2018. Un cada anualitat.

–          1.000.000 € abans de 31/12/2018 mitjançant l’abonament en efectiu d’aquesta quantitat o la cessió d’un solar urbà propietat de l’ajuntament situal al polígon 45 del T.M. de Sant Llorenç des Cardassar, carrer de Son Roca núm. 5, de 6.530 m2.

Entenc que la quota corresponent a 2014, en no estar el seu pagament desglossat dins el pressupost d’aquest any, probablement també es pagarà amb crèdits disponibles d’exercicis anteriors. Però d’això, no en tenc cap informació.

Festes Populars

Un altre tema que també dóna per xerrar és saber el pressupost que es vol destinar a les festes del poble.

Cal destacar que per a 2014 s’ha augmentat el pressupost destinat a festes respecte a 2013 en 51.610 € entre tots els municipis.

Fins aquí ha donat de si l’anàlisi del pressupost de 2014. Entenc que per alguns m’he deixat algun punt que trobarà més interessant i per altres, en canvi, sobre quasi tot el que s’ha escrit. Però bé, esper que almenys hagi deixat alguna pinzellada interessant i que aquesta feina no hagi estat del tot inútil. Ens veurem, si Déu i, sobretot, la situació i les ganes m’ho permeten a l’anàlisi del pròxim pressupost.

Agraïments a l’ajuntament per la informació rebuda

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.