MÉS presenta esmenes als pressuposts de l’Estat

MÉS presenta 29 esmenes als PressupostosGenerals de l’Estat per valor de 180 milions d’euros per superar uns pressupostos injustos i insuficients
Un any més, el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per a 2016 segueix
sent injust i insuficient. No s’ajusta a la protecció insular requerida pel fet insular a l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears (EAIB). No es compleixen les inversions previstes a
l’EAIB i no s’arriba a la mitjana estatal d’inversions.
MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca han presentat 29 esmenes al projecte de PGE amb
l’objectiu de seguir reclamant inversions pressupostades però no executades, Continua

Anàlisi del pressupost per a l’any 2014 de l’Ajuntament de Sant Llorenç (II)

Amb una mica més de retard del que m’hagués agradat, aquí teniu publicada la segona part de l’anàlisi del pressupost de l’Ajuntament del nostre poble. En aquest segon bloc ens centram ja en aspectes concrets del pressupost i he intentat profunditzar en temes que, al meu parer, poden interessar als nostres lectors. De totes maneres, si us pica la curiositat sobre qualque tema que hagi pogut passar per alt podeu fer la consulta mitjançant els comentaris als quals intentaré donar resposta dins les meves possibilitats o, si més no, potser l’ajuntament ens podrà donar un cop de mà. Qui sap! Continua

Punt de vista del PP sobre el ple extraordinari dels pressuposts

El passat dia 3 d’abril el Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç es va reunir en sessió extraordinària per aprovar els Pressuposts de l’any 2012. Els membres del PP vam votar en contra d’aquests pressupost pels motius que s’exposen a continuació: Continua

Presentació pressupost 2012

Amb l’aprovació del pressupost de 2012 l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Llorenç es vol reafirmar amb la política de coherència i austeritat amb la despesa que li ha permès, fins al moment minimitzar els efectes de la crisi econòmica sense incrementar els imposts i reduint el seu endeutament. Continua

El ple dels pressuposts

El dia 3 d’abril, amb més d’un trimestre de retràs -s’hauria d’haver aprovat abans d’acabar l’any passat- es va celebrar un ple extraordinari amb gairebé un sol punt a l’ordre del dia: l’aprovació dels pressuposts del 2012. Cosa rara, hi havia tots els regidors i quatre persones entre el públic. Continua