Argument 2018

Pels que no hi éreu o se vos va escapar qualque glosa entre tant de trull, aquí teniu l’argument llegit a la Rectoria pel nostre baciner. Qui sap potser vos trobeu entre vers i vers si vos n’ha passat alguna aquest any passat:

Bones tardes nins i nines
hem tornat fer unes gloses
per contar-vos 4 coses
de llorencins i llorencines.

Intentam escriure un poc
de lo que és més ocurrent
ja se sap que hi haurà gent
que rebrà per qualque lloc.

Esperem que els vagi bé
ho hem fet sense malici’
si volen tenir justici’
facin gloses l’any que vé.

Lo mínim que un pot fer
quan li fan una diligènci
perquè sa cosa vagi bé
és obrar en conseqüènci.

I això és lo que farem
a s’argument d’aquest any passat
noltros mos hem esmerat
meam si ens ens ortirem.

Amb ses gloses mos hem encès
ja sabem que no és molt noble
molta gent haurem ofès
però (I FIET…) és lo que xerra es poble.

Lluquet no mos pots fallar
una feina tenim pendent
tu mos faràs es sopar
i noltros s’argument.

A mi m’han fet molt content
del concurs organitzat
de glosat a Card.cat
que sortirà a s’argument.

Pels nins sa Carnisseria
un premi ha presentat
tots hi han participat
glosant durant el dia.

Estètica Tot per tu
també està a sa festa
i als adults un premi presta
per si s’ho mereix qualcú.

Vos mostram ses guanyadores
tant de bo les disfruteu
o almanco les escolteu
com cal senyors i senyores.

Glosa guanyadora  adults 

Si un veïnat talla la fibra
potser es perd la connexió
però tot el poble vibra
envoltant un fogueró.

Manacor no me convenç
per Artà no hi tenc tirada.
La festa que més m’agrada
Sant Antoni a Sant Llorenç.
Per un lífting de pipelles
faria qualsevol cosa
fins i tot trenar una glosa
amb mots i paraules belles.
Andreu Matamalas Fons
43anys

Glosa guanyadora infantil

Aquest any per Sant Antoni
ens ho passarem molt bé
ballarem amb el dimoni
al costat del ximbomber.

Martina Matamalas Santandreu
8anys

HOMENATGE ALS QUE ENS HAN DEIXAT
Molta gent mos ha deixada
durant aquest any passat
segur que qualque veïnat
mos ha deixat aquesta vegada.

En els records seran presents
perquè eren gent xalesta
i si continua sa festa
pensam que els farem contents.

Facem fort aplaudiment
i ens omplirem de coratge
que els serveixi d’homenatge
aquest modest argument.

ESPORTS
Enguany crec que no ho traurà
el Carde de Preferent
per anar més malament
només falta es baixar.

Enguany el Cardassar
quan Nadal ja s’atracava
quan ningú no s’ho esperava
un torneig organitzà.

Torneig internacional
figures de renom
i s’escola…espardal!
no sap què, ni on ni com.

I després molt rebumbori
perquè s’escola s’ha negat
tot això ens ha semblat
digne de locutori.

FESTES
És que tenen inventiva
i també són bons al·lots
tenen bona iniciativa
jo parlava dels Granots.

Granots d’or molt de glamour
molts de vídeos hi hagué
i jo crec que l’any que ve
hi veurem na Demi Moore

Vos ho heu de fer mirar
estimats Reis Mags d’Orient
espera que espera sa gent
i en Jaume es capellà.

No som gens estrafolari
per a demanar un desig
que se compleixi s’horari
de sa gent que va pen’ mig.

A “nes” reis altra vegada
els han sonat ses orelles
també ha rebut sa butxaca
10 euritos per parella.

No és que hagin fet massa tard
però es capellà comanda
per carrosses, reis i banda
s’horari també és sagrat.

Ja està clar que ha molestat
l’han posat cap a l’esquerra
ha estat més d’un any ‘turat
aquest cotxo foradat
de sa dona d’en Bisquerra.

Ara sí i ara no
ara no i ara sí
meam me voleu dir,
si he de treure es tractor?

No tenia cap record
d’haver suspès sa qualcada
enguany tot mos ha anat tort
sa carrossa l’hem guardada

LA SALA I POLÍTICA
Enguany això ha estat gros
molta gent ben col·locada
pareixien un ca amb un os
molta gent a sa brigada.

Si ses feines acabau
no hi han pegat palada
s’escola pareix que cau
la mos han apuntalada.

No és per fer massa renou
simplement és per xerrar
només fa un any que va entrar
i ja té un cotxo nou.

Tranquil·lets jo vos avís
que encara no he acabat
que també dins l’any passat
ha pogut comprar-se un pis.

Sa veritat sia dita
ha fet passes per ‘nar bé
mos ha dit que s’estiu que ve
és el dia de sa fita.

Canviaran tota s’entrada
per fer-la més accessible
això era imprescindible
això ara ja m’agrada.

Es pati asfaltaran
i llevaran s’apuntalada
i em “permí” que sa teulada
aquesta no la tocaran.

Alicieta enhorabona
has ‘gafat bon compromís
regidora així com sona
de ses crítiques cas omís.

Si ara sou a Cala Nau
i veis que fa massa ones
per anar a guaitar a Sa Coma
al·lotets, enrevoltau!

Per creuar més aviat
“naves” pes carrer Baladres
crec que n’han passat uns lladres
i n’han robat sa meitat.

Tren turístic mos durà
molts de guiris i benefici
això no té desperdici
qui serà que s’ho creurà?

Aquest any hem disfrutat
d’aigua fresca, com de riu
sa piscina han arreglat
sort que s’allarga s’estiu.

A la fi han arreglada
a sa piscina col·lador
però l’han inaugurada
que mos moríem de calor

Venga músics pel carrer
i de guiris més de mil
jo no sé si hi compraré
formatges, sopes o pernil.

I si anau a voltejar
en Tomeu Pinxo hi trobareu
sa sibil·la escoltareu
i fins i tot en Damià.

Piano, Pinxo i sibil·la
vaja tu quin matxambrat
quina gran bacanal d’art
i és que tot ja s’assimila.

Gastromarket excel·lent
però no n’hem tret es net
i es poble segurament
li ha costat un doberet.

Entre pollos o italià
torna venir es peixeter
can Pedro que fa es jornal
tothom carrega es “tapér”.

A s’Olímpic un concert
a l’església toquen l’orgue
podeu tenir per ben cert
que no hi ‘nirà ni sa sogra.

Tot el món està estorat
es “dijous bo” no és lo que era
ara en xerrar de mercat
Sant Llorenç du sa bandera.

(Un proEspanya….)
Darrera s’ajuntament
una grossa minoria
ells feien bon ambient
o llàstima diria.

Ai Déu meu si jo podia
no tendria gens d’esment
si vols ser independent
hi ha mil vols cada dia
passaport les donaria
i fora ells aniria fent.

(Un proindependència…)
Lo mateix jo vos diria
de cap closos n’hi ha pertot
que Espanya tant me fot
i en fa pòdium cada dia.

I no posen solució
i xerren d’Estat plural
i si fossin gent formal
mos donarien sa raó.

(Un que li va bé tot…)
Catalans mos hem ‘juntat
per ser forts aquesta gesta
i es dia de s’hispanitat
no passa res si feim festa.

PERSONES, SITUACIONS…UN POC DE TOT
Un bon llibre de sa guerra
en Mosca ha publicat
per mostrar sa veritat
de sa nostra bella terra.

Fa falta desenterrar
a pics es nostre passat
per saber sa veritat
perquè no torni a passar.

Trompeter ni hem dinat!
“dinerillo es lo que suena”
20 eurets has demanat
pes dinar de sa tardebuena!

Noltros tenim un capellà
li agrada molt es “jaleo”
no hi vol “festa familiar”
però si que hi vol “tardeo”.

Si voleu les llogareu
i les trobareu ben netes
a ell basta el crideu
en Mateu de ses furgonetes.

A n’en Planes l’han tornat
això és una putada
tot li pon a s’abogat
per si és poc una crossada.

De dimoni ell va anar
sempre fora interés
qualque cosa va passar
va fugir en Juan Andrés.

M’enrecord de quan fugia
quan el varen destapar
vet aquí sa gelosia
ara el solen imitar.

Lo que ara vos contaré
no sé de que putes van
a les 6 m’aixecaré
sa cadira no em fotran
s’actuació la veuré bé
de na Maria Duran.

Ha viscut molts d’anys molt bé
cobrant per ‘nar de viatge
ara ha de pagar es peatge
si vol fer de tresorer
serà l’amo alcudier
en Lluquet i el seu cupatge.

Un tigre és perillós
però a jo no me fa por
només si són voladors
els odii amb tot el cor.

És animal calorós
sa calor no ajuda gens
i n’ha feta de demés
enguany es vuitè mes
Sant Antoni assistiu-mos!

Va ser un sopar fantàstic
i un bon vi que s’han begut
fa coió lo que han rigut
però un d’ells feia s’elàstic

Cèlia presenta’t a OT
que tendràs premi segur
perquè ja ho diu en Teté
lo millor des poble ets tu!

Molts de canvis a sa banda
es director nou que no ve
ell deu ser per devers Randa
i tenim n’Aina Llorer.

Ahir no vos vaig dir res
perquè encara no tocava
però he tornat treure es bres
de content me cau sa bava.

Si no mos surt res de nou
serem quintos amb “Sa Pera”
se pot dir i fer renou
perquè creis que vaig de veres.

(Diàleg a 3…)
1.
En Calden ha anat molt viu
no ha vengut a n’es glosat
no volia un combat
per mi era amb na Pipiu.
2.
Com va anar lo des glosat?
Na Pipiu bona femella
si no vaig venir al combat
sa que va du sort és ella!!!
3.
Jo sé que és així
va dur una sortada
que jo sé que tu estàs fi
l’hauries embarassada.

Sa capella engalanada
i tots apunt de partir
sa murta ja està posada
però no podem fugir.

Mos ha fet una putada
en Bebeto llorencí
menos mal d’en Serafí
que sa foto ha tirada.

Perquè s’aigua mos agrada
mos diuen que som granots
tant mos són els bassiots
o una gran torrentada.

Ho ha vist molta de gent
internet, televisió
2 joves des Camp Rodó
fent rafting dins es torrent.

Meam si aquest any que ve
els lladres passen de llarg
exigim seguretat
i policies al carrer.

Molta gent que n’ha patit
robatoris aquest any
han fet net a s’estanc
i també en Mateu Polit.

A “nels” reis va ser totsol
sa gent tota assustada
no pareixia de sa brigada
aquest és en Pep Cerol

Va col·locar els altaveus
va posar il·luminació
va salvar sa situació
fora s’homo de na Tous.

Lo que sentiu és abismal
fàbriques ben aturades
semàfors a ses camades
Gran Hermano a Sa Real.

Els diaris s’han inflat
de mostrar es nostro dimoni
matancer aficionat
i xispa de Sant Antoni.

A ses dones vos volem dir
que heu duit una sortada
si es d’Artà ve per aquí
pegarà una magnetada.

I alertau a nes llorencí
que és des Sobreposat
i mos han dit que “permí”
que també és superdotat.

Es poble no té paciènci
i vol veure es teu ocell
però no facis com aquell
i obra amb diligenci.

Per comprar sa loteria
heu d’aprendre des llagost
que per viure amb alegria
ho fa tot es mes d’agost.

Sant Llorenç sa loteria
aquest any mos ha tocat
me pensava en tenia
i he quedat ben esculat.

Qui 2 dècims en tenia
era es nostro baciner
mentre ell ho desmentia
dinant a cas Trompeter.

De gegants una trobada
en tenguérem per aquí
es cotarro una feinada
el duia en Biel Coní.

De truis en du més de mil
sobretot es des ballar
li hauràs de demanar
una puja a na Fil.

FINS L’ANY QUE VE
Mos hem deixat qualque cosa
suposam que ho haureu vist
però si inventau cap glosa
d’aquest any que passarem
escriviu​-la a un paper
que l’any que la llegirem.

Si voleu continuar amb sa festa
i adorar a sa bacina
fareu una molt bona gesta
si en sortir hi posau propina.

Ara ja hem acabat
i una cosa demanam
cridau visca Sant Antoni
de Viana anomenat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.