LSG – Carta amarga

Un dels rebots de la Setmana Cultural de 1973 en va resultar la publicació en el Setmanari Manacor, per Juan Bonnin Bonnin, d’una carta de Mn. Galmés dirigida a don Pedro Bonnin.La carta porta data de 9 de gener de 1949, dos anys abans de la seva defunció. Cal recordar que don Pedro Bonnin havia estat regent (rector) de la parròquia llorencina  (1936-1942). L’esmentada carta, que no he sabuda trobar a l’epistolari de Pere Rosselló; diu:

“Sant Llorenç, 9 de janer de 1949
Rnt. D. Pedro Bonnin, Manacor
Benvolgut senyor i amic: Acab de celebrar les deu misses que m’enviareu darrerament. Si teniu aplicacions disponibles, me faríeu favor si me’n enviaveu. Si no’n teniu, no us molesteu en cercar-me’n. Ja vos dos prou molesties
Tenc moltes ganees de veure-vos, per consultar-vos algunes coses. Si aquesta primavera vinent, algun dia de bon temps teniu avinentesa de venir, vos ho agrairía molt. Estic envoltat de solitud i de silenci, gairebé inter mortuos, i sent fretura d’esplaiar.me ab un cor amic.
Vos salut ab coral afecte de Jesu Christ.
Salvador Galmés Pre.”

Deixa un comentari