LSG – Els altres: G. Janer Manila

La majoria de portes on anàrem a tocar baules aquell, ja llunyà, 1972 per preparar la “Primera Setmana Cultural en honor a Mn. Salvador Galmés i Sanxo” es van obrir de bat a bat. Un dels intel·lectuals que més ens va animar i s’hi va implicar, va ser l’escriptor (teniem “Han plogut panteres” a la biblioteca del Club Card) Gabriel Janer Manila. Continua

LSG – Traduccions: Esclaus

De banda les conegudes i destacades narracions, dwe banda la magna obra de l’edició lul·liana i dels diversos escrits sobre Ramon Llull, ja de grana-tenia més de 50 anys- es va dedicar a les traduccions llatines: “D’Agricoli”a de Porció Cató, “Del Camp” de Terenci Varró i “De l’Orador” de Ciceró Continua

LSG – Els altres: Guillem Vidal

Guillem Vidal Oliver, l’escriptor manacorí dissortadament finit abans d’hora també féu una contundent aportació per a aquella joia referida a Mn. Galmés, que en resulta el monogràfic de “Flor de Card” (abril de 1974), derivat de la Primera Setmana Cultural (1973). En “Algunes notes sobre “La dida””, evidencia el profund compromís social del nostre fill il·lustre. Continua

LSG – La dida (música)

El concert que habitualment ofereix la Banda de Música enguany tenia un aire especial. No tal sols per celebrar-se el 40è aniversari de la refundació, si no també perquè, sota el patrocini de l’Ajuntament, es presentava “La dida”, una composició en quatre parts, de Biel Oliver “Torres”, basada en la narració de Mn. Galmés (Vegeu crònica a Card.Cat) Continua

LSG – Presència

Els amics “galmesians” hem dormit ben a ple. La pell no pot contenir l’aura de satisfacció.
D’una banda una exposició divulgativa sobre la seva obra a la Sala d’Exposicions de sa Màniga al llarg de dos mesos per facilitar, també, visites escolars. I que, a més, té vocació d’exposició permanent (encara en un lloc a determinar). Continua