El ple dels pressuposts

El dia 3 d’abril, amb més d’un trimestre de retràs -s’hauria d’haver aprovat abans d’acabar l’any passat- es va celebrar un ple extraordinari amb gairebé un sol punt a l’ordre del dia: l’aprovació dels pressuposts del 2012. Cosa rara, hi havia tots els regidors i quatre persones entre el públic.

Per començar, el batle en va fer un resum que venia a dir que es tractava d’uns pressuposts basats en una sola paraula: austeritat. Així, l’objectiu preferencial era reduir el deute municipal, passant dels 10.653.855 euros de l’any 2008 als 6.426.507 del 2012, una progressió que fan comptes continuar els anys vinents, fins arribar als 2.416.507 euros per a l’any 2015.

Aquesta política de restriccions iniciada fa quatre anys ha suposat que l’any passat hi hagués un superàvit de 502.415 euros, i per enguany es confia en què sigui de 675.000, que es dedicaran a l’amorització anticipada de l’endeutement. I també s’ha traduït en el fet que no ha estat necessari aprovar el Pla d’Ajuts que s’ha establert al RD 4/2102, per tal de pagar les factures endarrerides dels proveïdors, ja que, com a mitja, cobren del nostre Ajuntament amb només dos mesos de retard.

Amb la creació de l’empresa municipal Bellver SA, l’Ajuntament recuperarà 460.116 euros corresponents a l’exercici 2007, segons sentència favorable del Tribunal Econòmico-Administratiu, i confia en què els anys posteriors passi el mateix, imports que també es destinaran a la reducció del deute.

Quant als imposts, s’ha optat per la seva congelació exceptuant l’IBI, que enguany i l’any que ve baixarà un 0’02%, el que suposa una minva d’ingressos de 176.061 euros i 187.066 euros respectivament.

La seva major preocupació és el deute pendent de la Comunitat Autònoma, que a 31 de desembre de l’any passat devia a l’Ajuntament 1.626.366 euros i no se sap quan els pagarà.

Finalment, en l’apartat de Personal, l’Ajuntament té 112 empleats, als quals destina el 24% del pressupost, percentatge inferior a la mitja de Mallorca, que és del 31%.
Les dades del pressupost d’enguany són les que segueixen:

Ingressos

Imposts directes: 7.335.000
Imposts indirectes: 312.000
Taxes i altres ingressos: 4.771.100
Transferències corrents: 2.386.000
Ingressos patrimonials: 515.000
Alienació d’inversions reals: 0
Transferències de capital: 145.000
Actius financers: 0
Passius financers: 0

Despeses

Personal: 5.240.637’07
Compres de béns i serveis: 8.016.326’50
Despeses financeres: 417.636’43
Transferències corrents: 182.000
Inversions: 127.500
Transferències de capital: 0
Actius financers: 10.000
Amortització de préstecs: 1.470.000

Acabada la intervenció del batle, va agafar la paraula de Manuela Meseguer, que va demanar insistentment les actes de les reunions de la mesa amb els treballadors i va considerar que aquests pressuposts eren buits i mancats de contingut. Era del parer que l’empresa municipal era una tapadora per manejar 6 milions d’euros d’esquena al poble, ja que cap membre de l’oposició formava part del seu equip de gestió. En relació a l ‘apartat de personal, com que s’han suprimit les places d’oficial major i de coordinador d’ajudes europees, a més de rebaixar la puntuació d’alguns empleats, va dir que la reforma laboral de l’Ajuntament de Sant Llorenç ha fet bona la del Partit Popular a nivell estatal, per la qual cosa suggeria als socialestes que votassin en contra. Va acabar la seva intervenció dient que a Sant Llorenç els pressuposts es fan a l’inrevés: primer s’apunten les despeses i després es calculen els imports que han de posar com a ingressos per a poder-los quadrar.

El batle li va respondre que si a l’empresa no hi ha representants de l’oposició passa el mateix que a la corporació, que només la gestionen els de l’equip de govern. També, supòs que en un to irònic o fins i tot sarcàstic, va afegir que ells no podien reduir despeses suprimint els assessors, ja que, a diferència d’altres pobles, no en tenien cap. Tampoc no havien optat, també com a  altres pobles, per reduir personal. Va reconèixer que s’havien equivocat quan crearen la plaça d’oficial major, tot i que mai no va esser convocada.

Na Dolors Sánchez, representant del PSM, va dir que donaria un vot de confiança a l’equip de govern, tot i que va lamentar que no s’hagués fomentat la participació de la gent a través de l’Agenda Local 21.

Els pressuposts varen eser aprovats amb 8 vots a favor i 5 en contra.

Com a comentari personal, consider que són uns pressuposts adequats a les circumstàncies de la crisi que estam patint, i si les inversons són tan insignificants és perquè saben que des de fora no es probable que arribin gaire ajudes. Així, a la gent no li vendran denou les restriccions, i si s’aprofita l’avinentesa per reduir el deute municipal, benvingut sigui. De la reducció de dues centèssimes de l’IBI val més no parlar-ne, perquè la gent sols no se’n temerà de tan petita com és.

Crec que el Partit Popular va pixar fora del test amb els seus comentaris, comparant els ajusts de la plantilla amb la reforma laboral de Mariano Rajoy, que li han suposat la convocatòria d’una vaga general; amb sortides com aquesta no es guanyarà el respecte de la gent de Sant Llorenç. Si vol votar en contra, que ho faci; és el seu dret i ningú no l’hi negarà, però que no vulgui posar al mateix nivell la política del PP, que pretén tirar per la borda dècades de lluita sindical, amb la supressió de dues places que mai no han estat ocupades per ningú.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.