MÉS per Sant Llorenç, informa. Ple

Dia 16 de novembre a les 18 hores a la sala de plens de l’ajuntament.

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari de dia 27.10.2023

2. Aprovació inicial de modificació del l´Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis o realització d´activitats municipals

3. Aprovació inicial de l´Ordenança reguladora del preu públic per subministrament de recàrrega elèctrica en punts de recàrrega municipals

4.Elecció del càrrec de jutge de pau substitut del municipi de Sant Llorenç des Cardassar Continua

El Nou Projecte del Parc de la Mar “Café del Sol”

Aquest passat divendres 20 de novembre de 2023 a la 13.00h s’aprovà per unanimitat en el Ple Extraordinari el nou projecte del Parc de la Mar, conegut en aquests anys com a “Café del Sol”.

El pròxim 2 de novembre, també en caràcter extraordinari, es presentaran els plecs  tècnics i administratius d’aquest nou contracte que tindrà una durada de 15 anys.

El projecte de remodelació de l’establiment suposarà una inversió d’1.200.000€, una reforma que s’allargarà aproximadament durant 6 mesos.

Seguidament s’adjunten algunes imatges del projecte. Continua

MÉS per Sant Llorenç, informa. Plenari de dia 21 de setembre de 2023 (2ª part)

El Ple continuà amb l’aprovació, per 8 vots a favor i 5 abstencions de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’expedició de documents administratius.

Per un error administratiu no s’inclogueren les tarifes corresponents als Informes d’arrelament social i Informes d’adequació de vivenda de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’expedició de documents administratius. El quadre de tarifes és el següent: Continua

MÉS per Sant Llorenç, informa. Plenari de dia 21 de setembre de 2023 (1ª part)

Amb l’assistència de tots el membres del consistori, presidit pel batle i amb l’assessorament del secretari i l’interventor, s’ha celebrat el Ple de l’ajuntament corresponent al mes de setembre am poca assistència de públic.

El primer punt de l’ordre del dia era la ratificació de l’aprovació de les festes locals del municipi per a l’any 2024, que queden així:

Sant Llorenç: 17 de gener, sant Antoni i 10 d’agost, sant Llorenç. Son Carrió: 17 d egener, sant Antoni i 8 d emaig, sant Miquel. Zona costanera: 17 de gener, sant Antoni i 12 de setembre, santa Maria.

La resta de festius, Continua

MÉS per Sant Llorenç, informa

PLENARI DE L’AJUNTAMENT
Dijous, 21 de setembre, a les 18h, a l’ajuntament.
ORDRE DEL DIA
1 Ratificació del decret de Batlia 2023/3964 de data 11 de setembre de 2023 de determinació de les festes locals en l’àmbit del municipi de Sant Llorenç des cardassar per l’any 2024.
2. Nomenament dels representants de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar als òrgans col·legiats del Consorci de Turisme entre l’Associació Hotelera de Cala Millor, l’Ajuntament de Son Servera i l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Continua

MÉS per Sant Llorenç, informa. Ajuntament. Repartiment d’àrees. Tinents de batle

6Continuam amb el Ple celebrat avui a les 13 hores a l’ajuntament de Sant Llorenç.

El batle ha delegat en els regidors les següents àrees:

El batle gestionarà: hisenda municipal, urbanisme, personal municipal, noves tecnologies i coordinació de l´equip de govern,.

El regidor Juan Mestre Adrover (PP) s’encarregarà de TURISME, MEDI AMBIENT,
COMERÇ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA i la gestió de les platges del terme municipal.

La regidora Joana Maria Cabrer Sureda (PP) serà la responsable d´EDUCACIÓ, ESPORTS i FESTES. Aquesta delegació també comporta la gestió de l´Escola de Música, la Banda de Música Municipal i els parcs infantils.

La regidora Catalina Ferrer Nadal (PP) serà la responsable de les  àrees de Continua

MÉS per Sant Llorenç, informa. Plenari del nou ajuntament

Avui,  ales 13 hores, s’ha celebrat la sessió plenària del nou ajuntament. Una sessió amb molts de punts de l’ordre del dia que intentarem resumir en dos o tres articles.

En primer lloc s’ha procedit a la constitució dels grups polítics municipals així com dels seus integrants i portaveus.

A continuació s’ha aprovat que les sessions ordinàries del Ple de l´Ajuntament es celebrin en les següents dates: Continua

Ajuntament en Ple: 23 de desembre de 2021

Aquest dijous, 23 de desembre, a les 13 hores es durà a terme el pròxim Ple.

La sessió, que és oberta a tota la ciutadania, se celebrarà de forma presencial a la Sala Principal de l’Espai 36 (c. Major, 36).

Podeu consultar i descarregar l’Ordre del Dia que es tractarà al Ple. Continua

Ajuntament en Ple: 30 d’abril de 2021

El pròxim divendres, 30 d’abril, a les 8 h del matí, es durà a terme el proper Ple.

La sessió, que és oberta a tota la ciutadania, es celebrarà de forma presencial a la Sala Principal de l’Espai 36 (c. Major, 36).

Podeu consultar i descarregar l’Ordre del Dia que es tractarà al Ple. Continua

Emoticona’t (especial Ple 21-01-21)

Ja que la pandèmia ens permet supervisar  online el ple  farem una petita crònica del que va succeir dijous passat i almanco així informarem al poble del que es cuina darrere la Sala (i ja que tanmateix cap partit polític ens n’envia cap article). Això sí, ho farem a través del nostre particular format d’Emoticona’t.     Continua