Salvador Galmés en el DCVB/4

D’aquesta entrega de 10 paraules galmesianes, voldria destacar, per poc usades, “airat” i “aiximplir”.

Tenir, o haver pegat “un mal aire” era una manera d’expressar alguna deformació física a vegades sols temporal.

“Aiximplir” era. fins avui, parauña desconeguda.

agranarv. tr.I.cast. barrer.3.tr.met.Llevar violentament una cosa d’enmig, fer-la desaparèixer de pressa d’un lloc.,Sentí desitjos d’agranar tota aquella materialitat, Galmés Flor 113.

agredolç, -olça I. adj.adj Que té la sabor agra i ensems dolça; cast. Agridulce. met.: Són també agredolses emergenses de recorts, Galmés Flor 78.

agressiu, -iva adj.: cast. agresivo. ∥ 1. adj.: Que constitueix una agressió. Paraules agressives.adj.: Dispost a agredir. Es Bisco se mostrava més cáustic, més agressiu ab en Belluguins, Galmés Flor 34.

agressivitat f. Qualitat d’agressiu; cast. agresividad. Els altres li feyen chor, un chor d’agressivitat brutal, Galmés Flor 57.

agressor, -ora m. i f.m. Autor d’una agressió; cast. Agresor. Una manotada d’en Belluguins decantá de sa cara la ma del agressor, Galmés Flor 40

aïllar v. tr.: cast. aislar.. tr.: Posar una cosa fora de contacte i lluny de la comunicació de les altres. Els dos enamorats s’aillaren de bell nou, Galmés Flor 102.

airat, -ada adj. Ferit d’un cop d’aire (Mall.). L’anca, com si la tengués ayrada, Galmés Flor 135.

aixecar v.tr. (escritantigament execar):refl. Posar-se dret el qui seu o està agenollat o ajagut; cast. levantarse. En Lau Mendingo… s’era axecat dret, Galmés Flor 57.

així adv. (amb la variant aixís i moltes altres que estudiarem més avall); cast. así.
En el llenguatge actual de Mallorca i Menorca serveix per fer una afirmació d’un fet expressant al mateix temps una limitació de tal fet o l’existència de certes dificultats que s’oposaven que es realitzàs.De vegades, aximetex, en les canades hi havia mica de maror, Galmés Flor

aiximplir v. tr. Fer tornar ximple; amansir; cast. amansar, domesticar. Si bé de primer antuvi ella havia refusat, al capderrer sa esquivor par que se fos aximplida, Salvador Galmés (Jocs Fl. 1912, 168).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.