Salvador Galmés en el DCVB/5

De la tamda de 10 paraules d’aquesta setmana. ,’agradarà destacar aquelles que no coneixia: alambor i algorfa.

Encara que ben curioses resulten les descripcions d’ala, referit al capell de Sant Joan Pelut, Albellonatges, com a conjunt d’albellons -fins i tot l’albellò ja és mot perdut-alçar vela i alçurar, mot en tottal desús.

Continua

Salvador Galmés en el DCVB/3

D’aquesta tercera entrega, malgrat es mostrin paraules en desús o ben poc usades,  en voldria destacar dues, per a mi ben desconegudes: adondar i afrós. Com bé es veurà, la riquesa lèxica de Mn. Galmés, a més d’un dels motius  de la present secció, serà una constant.

Avui, però, voldria enfocar el “Per afegitó”, molt usat en la parla llorencina del segle passat. Continua

Mn. Salvador Galmés en el DCVB

Intentarem, una vegada a la setmana, incidir en el tema de la llengua des d’una altra perspectiva.

Sense deixar de banda els “mots perduts”; ja en duim un bon raig en aquesta secció compartida; ni tampoc el tema dels barbarismes voldriem enfocar aquelles paraules del DCVB on es fa referència a “Flor de card” de Salvador Galmés. Continua