L’Associació de la Tercera Edat de Son Carrió convoca Assemblea General Ordinària

Comunicat:
Sr. Tomeu Miquel Umbert, actuant en la seva condició de President de l’Associació de la Tercera Edat de Son Carrió.

Exposo:
Que es procedeix a convocar ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA el dia 15 de maig de 2022, amb el següent ordre del dia. Continua