Imatge amb text / Text amb imatge

Avui varies reflexions sobre el complex tema de la felicitat. També es podria parlar de “recerca d’una utopia”.

Des del meu desconeixement, dues referències:
Una la tendència a sobrevalorar el passat “un temps la gent anava més contenta!”. (Al no disposar de d’estudis comparatius, la possible resolució s’haurà de deixar a la imaginmció de cada un.)
Dues: contemplar els ulls i les cares de les persones que transiten pel carrer. Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

Continuam  el “respàs d’estiu” amb una altra de les idees transformadores. Es el primer dels coneguts axiomes de Paul Watzlawick, expert en comunicació.
Una idea vella, de 1967 de la qual encara no n’hem pres consciència.
Es podria resumir contestant a la pregunta ¿Des d’una perspectiva de mirada candorosa, infantil, què estic mostrant quan faig el que faig? Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

Dues idees d’un mateix tema, la primera més directa i l’aportació de Mancuso més científica.

Es continua amb la llista d’estiu del que també es podrien anomenar “conceptes bàsics que sovint oblidam”.

No es mal d’entendre, tot té un cost a diversos nivells: econòmic, energètic, relacional, didàctic, ambiental, social… Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

Continuam amb aquest repàs d’estiu.

Després de centrar la mirada en el adonar-se’n a manera de primera passa i de la necessitat de seguir els nous camins que ens mostra la ciència, avui dues idees transformadores: una referida a la “veritat” i l’altra a la “realitat” que esbuquen les creences tradicionals apreses a l’escola o de l’entorn. Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

Es continua en el camí iniciat diumenge passat de recordar, considerar, refrescar el que es podrien considerar idees clau del reflexionari.

Si la primera passa sempre és a donar-se’n (si hom no se n’adona d’altres camins i possibilitats, no hi ha res a fer), després sorgeix el dubte del camí a seguir.

Atenent les possibilitats: intuició personal -potser la més usada-, la ciència, les pseudociències, la mitologia…la periodista i investigadora  Lynne McTaggart recomana seguir el camí de la ciència. Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

I com cada diumenge.un raconet de l’espai temporal per a la reflexió. Per a donar dues voltes a una idea aliena, però forta, contundent,

La idea d’avui és vella, la imatge intemporal. Pertany (la vaig sentir) a Itamar Rogovsky, consultor de Desenvolupament Organitzacional (DO) i llargament professors de la Universitat de Tel Aviv.

Una d’aquelles Idees que se’m fa present de forma recurrent. Si no hi ha percepció, consciència…no hi ha res a fer!. Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

Escoltava la radio del cotxe. Feien una entrevista a un professor que compaginava la seva tasca docent amb els concerts de música.

El periodista (?) amb una mica de befa  li estirava la llengua en relació a les noves lleis d’educació de les quals no en sabia ni el nom. El professor (?) -vaig deduir que era de Secundària- encara encallat en la transmissió de coneixements assenyalava que els “pares no entendrien els nous sistemes d’avaluació”
Maremevadelsantroser!!

Cert és que no hi ha pitjor sord que aquell que no hi vol sentir!
Les persones que dirigeixen l’educació d’aquest País no ho tenen gens fàcil. Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

La carxofera borda o card de formatjar mostra la seva flor -encara que enguany, per condicions climatològiques, tot ha vingut una mica avançat-. Si volguéssim fer quall, tallariem els filaments blaus de la flor, els assecariem i després els triturariem. Tot un procés de feina.

Cosa semblant passa amb l’autoconeixement, també deriva d’un procés de feina. No arriba sol. Ens ho recorden els especialistes en sociologia del coneixement. Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

A vegades, les imatges parlem més clar que no les paraules. De fet hi ha especialistes en l’estudi dels missatges dels gestos i les posicions corporals. Contemplar les darreres imatges publicades a Card.cat resulta ben interessant.

Els pagos, com les persones, mostres les plomes de la millor manera que saben.

Sobre les plomes exteses d’un pago en primavera, el missatge d’Elaine Fox, directora del Departament de psicologia i del Centre de ciències del cervell de la Universitat d’Essex. Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

Sobre una imatge manllevada a National Geogràphic un text d’Antonio Lozano.

Adesiara s’assenyala que “cada aportació de la ciència tomba una de les idees que hem anat encobeint sobre el que som”. Però aquestes aportacions, fonamentalment si fan referència a les ciències socials, no sempre es fan presents ni es tenen en consideració. Un exemple paradigmàtic en resultarien els continguts de la darrera campanya electoral.

Cada persona, enfrescada i donant per bo el “seu relat” de vida va fent el que considera. Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

Tal vegada tengui raó en Mircea Eliades, els llibres que triam llegir defineixen el que “voldriem ser”.

Segurament tots ens hem demanat, alguna vegada, ¿per què ens “arriben” més determinats llibres que altres? ¿Per què els de determianada temàtica ens fan “vibrar”? ¿Per què la majoria dels llibres de la biblioteca particular són d’una temàtica i no d’una altra?… Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

Les pedres grises i el càrritx també gris de la vella barraca de carboner amb petites i gairebé imperceptibles fulles verdes d’heura, podrien representar una metàfora de la força inconscient de les nostres arrelades creences (representades pel gris), front l’acció conscient (representada pel verd). Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

Un grup e persones mira el paisatge meravellades per la bellesa. Pot semblar que un dels experts assenyala amb el braç estirat indrets i noms.

El posicionament dels cossos poden indicar diversos graus d’interès en la presumpta conversa. No ens podem ni imaginar, ni potser ens importi, el que pugui pensar cada un dells… Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

Una altra referència a Lakoff en època electoral.. De joves arribarem a pensar que la lògica governava el vot, però no era, nni és, així

Sobre una imatge de la plaça en el darrer ball de bot, una metàfora del ball electoral. Les persones voten però no segons dicta la raó o l’interès, sinó seguint el ritme del sentir i de la identificació amb els candidats. Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

S’apropen les eleccions i es comença a xafardejar de temes polítics.

La tendència generalitzada a donar la culta als altres dels nostres desencerts fa que assumir responsabilitats sigui un tant excepcional.

D’altra banda quan (ens) hem de vendre la moto o el mè ens centram a la teringa d’aspectes positius: que si te el manillar alt, que si hem fet molta feina, que si es gros però tendre, que si hem fet tal i tal cosa…

Les anàlisis crítiques ponderades també resulten ben excepcionals. Continua