L’herència rebuda

Com se pot repetir tant això de l’ herència rebuda? Quan estaven a l’ oposició què feien?  Tan inútils són que no se’n temien de res ? O serà que saben massa bé de l’herència deixada pel Sr.  Matas ? Dels quatre mil milions  trobats, no saben cert que prop de tres mil són herència de l’època del Sr. Matas ? Continua