Presentades les obres de restauració, conservació i revalorització del Poblat Talaiòtic de s’Illot

El passat divendres dia 13 de novembre, es van presentar el final de les actuacions d’excavació, restauració, conservació i revalorització que s’han anat desenvolupat al Poblat Talaiòtic de s’Illot, durant els darrers 8 anys, gràcies a unes actuacions emmarcades dins diferents projectes d’intervenció, els quals oscil·len a unes inversions d’uns 329.000 euros, provinents de diverses línies de subvencions, entre elles 1.5 % Cultural del Ministeri de Foment, el Pla FEDER gestionat a través de la Conselleria Habitatge del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i fons propis municipals. Continua