Audició de Pasqua dels alumnes de l’Escola de Música Bernat Pomar de Cala Millor

Rosa Carbonell, professora de piano de l’Escola de Música Bernat Pomar de Cala Millor i Manacor va organitzar les passades festes de Pasqua una audició especial dels alumnes de piano i vent on els familiars pogueren comprovar l’evolució dels alumnes. Continua