Carabassa frita

Lo primer, fregiu, fins que es quasi cuit, un botifarró i un bossí de panxeta per a cada un. Quan és quasi cuit, ho treis de sa paella, i dins el mateix oli, hi posau dues grapades grossetes de carabassa, tallada en daus no massa grossos, dues o tres fulles de col tendre, i dos grells, també tallat petitet. Continua