Solemnes celebracions del Dijous i Divendres Sant 2022 a Son Carrió

Després de la benedicció de Diumenge del Rams, el poble de Son Carrió va participar amb devoció als actes solemnes i processons del Dijous i Divendres Sant, que va acompanyar la Banda de Música de Sant Llorenç.
El Dijous Sant, i va celebrar l’ofici i presidí la processó Mossèn Tomàs Mascaró Ordinas. Continua