El grup ON SS – El PI realitza una donació d’un 20% del seu sou a ens socials per la Covid

Comunicat del regidors del grup ON SS – El PI de l’Ajuntament de Son Servera.
El grup municipal ON SS – el PI vol públicament comunicar el següent:
En aquesta complexa etapa pel COVID tan dramàtica per a tantes persones en l’aspecte sanitari, econòmic com social, hem decidit aportar el nostre gest o detall de solidaritat cap a elles, portant a la pràctica i fent més real la màxima que diu “pensa globalment, actua localment “, per això els tres regidors del partit ON SS – el PI (Bernat Grimalt, José Ramón Hernández i Toni Cànovas) hem decidit fer la següent donació: Continua