50 aniversari del Concili Vaticà II

Amb motiu que enguany es celebra el 50 aniversari de l’inici del Concili Vaticà II, que inaugurà les sessions a l’octubre de l’any 1962, és bo repassar algunes de les novetats a les que apuntà dit Concili i que suposaren una nova mentalitat d’església, encara que molts opinen que és necessari recuperar part d’aquestes novetats. Continua