Canvi d’ubicació contenidor

El dia 26 de Juliol va sortir aquest article a car.cat, (CARAMULLS I CARAMULLS DE FEMS) amb relació al contenidor del carrer Femenies cantonada carrer Pou. Després d’aquest article i unes quantes sol.licituts més, avui he vist que l’han canviat de lloc.Ara està al Pou Vell juntament amb l’altra que ja hi havia. Continua