Explicació sobre la festa del Corpus Christi a Sant Llorenç i Son Carrió

La festa del “Corpus Christi” té els seus orígens a una època molt diferent a la nostra, com fou l’Edat Mitjana. Va començar a celebrar-se a la ciutat de Lieja (Bèlgica) l’any 1246. I ben aviat es va estendre a l’església universal en temps del papa Urbà IV, devers l’any 1264. La manera com s’ha anat celebrant la festa destaca, de manera solemne i “luxosa”, l’exposició de la forma consagrada davant tots els fidels per tal de venerar-la i adorar-la. Continua