Entrevista a Bàrbara Duran Bordoy, guanyadora del Premi Font i Roig 2020 de l’Ajuntament de Maria de la Salut

El dissabte dia 21 de novembre es va presentar el llibre «Les cantadores de Maria de la Salut», guanyador del Premi Font i Roig 2020 de l’Ajuntament de Maria de la Salut, de la manacorina Bàrbara Duran Bordoy, la qual començà a estudiar música a Manacor i Palma. Obté els Títols Superiors de Piano i Solfeig/Repentització pel Conservatori Superior de València, Musicologia a la Universitat de La Rioja, i el màster en Gestió Cultural per la UOC/UdG/UIB. Graduada en flauta de bec pel Trinity College de Londres (Premi Exhibition Award 2003), és doctora en Art i Musicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Com a investigadora és membre del Grup d’Estudis Etnopoètics de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Societat Ibèrica d’Etnomusicologia. Toca les flautes de bec amb el grup Polissonia de música medieval i renaixentista. Amb onze llibres publicats, a més de capítols a llibres col·lectius, és autora de diversos articles i treballs d’investigació. Col·labora de manera habitual amb articles a premsa local i conferències. Continua