Músics a card.cat: entrevista a la Junta Directiva de la banda de música llorencina

Entrevista conjunta als membres de la junta directiva de la banda de música — Presidenta: Maria Eugènia Jaume, President Honorífic: Gabriel Riera, Vicepresidenta: Magdalena Pasqual, Vicepresident Segon: Joan Fuster, Secretària: Catalina Victòria Riera, Tresorer Primer: Tomeu Mestre, Tresorer Segon: Jordi Jaume, Vocal: Antònia Planisi Continua