Tots Sants

Fa poques setmanes que els mitjans de comunicació divulgaren unes afirmacions del papa Francesc afirmant que tots som pecadors, i ell concretava: el papa és pecador, els bisbes son pecadors, els capellans, els religiosos i religiosos son pecadors, … tots som pecadors. No deia res nou, però tothom ho entengué com una novetat perquè ho va dir en primera persona i perquè va assenyalar com a subjectes de pecat els qui habitual i tradicionalment “s’entenen com a encaminats a la santedat”. El papa tenia tota la raó perquè l’horitzó del pecat és l’egoisme humà, i ningú està exempt d’aquesta inclinació, encara que dugui les “vestimentes més sagrades” i ocupi “ els llocs més alts”. No hi ha ningú que no s’allunyi de l’amor i s’acosti adesiara a l’egoisme. Continua

Francesc: un Papa que sembla proper

Durant tota la setmana passada, els mitjans de comunicació d’arreu del món han seguit l’elecció del nou Papa, després de la renúncia de Benet XVI. S’han fet apostes, s’han dit desbarats, veritats i mentides, per tal de dir qualque cosa; la qüestió era que cada un digués la seva sense mirar massa prim, tant del Papa que va renunciar com del que va ésser elegit, però molt més d’aquest darrer. Continua