Avanç dels horaris de Setmana Santa 2016

Parròquies Son Carrió, Sant Llorenç, Son Servera.
Rector: Mn. Jaume Mercant

Son Carrió
Diumenge del Ram: Benedicció rams i Missa 10h; Dotze Sermons 18h.
Dijous Sant: Missa 19h; Processó 20h.
Divendres Sant: Ofici de la Passió 18:00h; Davallament 19’30h. Processó 20h
Nit de Pasqua : Vigília Pasqual 19’30h.
Diumenge de Pasqua: Missa Resurrecció 10h. Continua