II Fòrum Sènior Part Forana de Mallorca

La Federació d´Associacions de Persones Majors de la Part Forana de Mallorca amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, celebra el II Fòrum Sènior coincidint amb l’any Internacional de l’envelliment actiu, es debatran la seguretat i protecció de les Persones Majors, la família i el seu entorn, l’envelliment actiu i mesures preventives així com la Llei de Dependència i promoció de l’autonomia personal, entre d’altres. Continua