Racisme implícit

Avui em propòs xerrar-vos del racisme implícit que hi ha a la nostra societat.Què vull dir amb implícit? Que està ocult dins la societat, que sense expressar-ho directament, donam sobrades mostres de ser racistes. Bé, evidentment el racisme explícit també existeix (organitzacions feixistes i neonazis, alguns partits polítics que maluradament estan guanyant adeptes amb tot això de la crisi… ), però aquest tothom el veu (si l’interessa, com no), en canvi jo parlaré d’aquest racisme que no es veu perquè està immers dins unes pautes socials acceptades com a normals i que per això (perquè ja estan “normalitzades”) sovint no les tenim ni en compte. Continua