Convocatòria de borsí d’interins per a una plaça d’auxiliar administrativa

La JGL de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, en sessió de 5/06/2014, va acordar l’aprovació de les bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d’una borsa d’interins per cobrir places vacants d’auxiliar administratiu/-va de l’Ajuntament, amb caràcter de funcionari/-ària interí/-ina.

BASES