Què en trobau?

A les vetllades d’estiu del mes de juliol no hi ha programat ni un concert en directe a la plaça de Sant Llorenç. Personalment trob que és una llàstima ja que la música és la millor manera de donar vida a un entorn, però més enllà d’això qui té la culpa que els concerts no es produeixin? Hauria d’impulsar l’Ajuntament aquests esdeveniments com havia fet fina ara? Ho haurien de fer els bars de la zona ja que realment són els màxims beneficiats (a Son Carrió ho han fet així)? O almanco hi hauria d’haver una col·laboració entre negocis privats i ajuntament per dur-ho a terme? Continua

Convocatòria de borsí d’interins per a una plaça d’auxiliar administrativa

La JGL de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, en sessió de 5/06/2014, va acordar l’aprovació de les bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d’una borsa d’interins per cobrir places vacants d’auxiliar administratiu/-va de l’Ajuntament, amb caràcter de funcionari/-ària interí/-ina.

BASES

La Plaça de l’Ajuntament

Com ja sabeu el passat dia 13 de març es va dur a terme un ple extraordinari al nostre Ajuntament en el qual es va votar per unanimitat que la Plaça de l’Ajuntament deixés de ser un aparcament. El batle va dir que en dos o tres dies els cotxes desapareixerien de la plaça i que al mes de juny s’avaluaria el funcionament de la proposta i es decidiria, llavors, seguir-la o no. Continua