Opinions sobre el coronavirus de ciutadans i polítics del terme de Sant Llorenç i Son Servera

En lloc de la meva opinió personal sobre la pandèmia que ens afecta a tots el “coronavirus” he decidit demanar l’opinió de la nostra gent del terme de Sant Llorenç i Son Servera. Sento que la mostra no sigui més completa, i convido als lectors que ens vulguin donar la seva versió a compartir-la a l’apartat d’opinions. Continua