Pensions públiques per a la gent jove i per a les dones

Pensions públiques per a la gent jove.

Pensions públiques per a joves

La Plataforma de les Illes Balears i Pitiüses en Defensa de les Pensions Públiques manifesta que el dret essencial a les pensions públiques es troba greument amenaçat. El Pacte de Toledo, l’Europa neoliberal i el poder financer van camí de privatitzar el Sistema Públic de Pensions mitjançant una reforma que capgirarà aquest dret social bàsic.
Hi ha un projecte per disminuir les pensions públiques i promocionar nous models de gestió privada que afectarà els actuals pensionistes i, sobretot, impactarà en la gent jove treballadora. És essencial que el jovent també es conscienciï i, al costat del moviment pensionista, lluiti pels seus drets i per les futures pensions de tothom.
La defensa de les pensions públiques ha de ser una eina de solidaritat intergeneracional i del conjunt de la classe treballadora. Continua