Oferta de pràctiques a l’auditori Sa Màniga per al curs 2016/2017 per a estudiants de la UIB

Requisits generals

  • Hi poden participar els estudiants de Grau, Màster Universitari o títol propi de la UIB (que tenguin com a mínim 160 hores) que hagin superat almenys un 50 per cent dels crèdits dels estudis. En el cas dels Màsters universitaris o títols propis de la UIB que tinguin una durada d’un curs acadèmic, les condicions de participació seran les que s’estipulin al pla d’estudis.
  • Tenir un número de la Seguretat Social.

Continua