Presentats dos nous vicaris a la Parròquia dels Dolors de Manacor

El passat diumenge al migdia, a la Parròquia dels Dolors de Manacor, varen esser presentats per part del Rector Antoni Amorós a la comunitat cristiana de Manacor els pares Fray Carlos António i Carlos Enrique (mexicans els dos) i que a partir d’ara seran Vicaris de les parròquies de Manacor. Continua