Son Servera commemora de manera especial la festivitat de Sant Ignasi en l’any del bicentenari de la pesta

Enguany, a més dels actes habituals del dia de Sant Ignasi, també s’han inaugurat aquests 200 anys d’epeidèmia amb la presentació del programa d’actes que s’aniran realitzant fins el febrer de l’any que ve. Continua