La tercera edició de “Mallorca, terra de llecor” torna amb cinc rutes per l’illa per testimoniar els textos de Mossèn Alcover

La Institució Alcover de Manacor ofereix un cicle a través del patrimoni i la cultura popular Llecor f. || 1. Suc vital, substanciós, sia de les plantes, sia de la terra de conreu, sia dels animals (Mall.) DCVB Continua