Petició dels treballadors que feren vaga a l’ajuntament

A petició dels treballadors de l’ajuntament que secundaren aquesta passada vaga, us informam de la seva petició:
Els treballadors d’aquest Ajuntament que secundaren la vaga el dia 29 de març de 2012 i seguint la iniciativa d’altres organismes:

Pep Tous Terrassa, Berta Bestard Font, Francisca Caldentey Roig, Isabel Continua