Comunicat de El PI de Sant Llorenç des Cardassar

El passat dijous dia 15 es va celebrar Plenari a l’ajuntament, dins l’ordre del dia, el Pi presentava proposta de resolució per instar el Govern Autonòmic per un canvi legal que permeti ampliar i finalitzar els habitatges legals en sòl rústic en parcel·les inferiors a 14.000 metres.

La proposta es va aprovar per unanimitat.

CESSIO D’UNA PARCEL.LA MUNICIPAL PER L’AMPLIACIO DE L’ESCOLA DE SON CARRIO

El Batle, dins el mateix plenari va presentar per via d’urgència, fora de l’ordre del dia i per tant, sense possibilitat de debatre a la comissió informativa, la cessió d’un solar que ha comprat l’Ajuntament a la Conselleria d’Educació per ampliar  l’escola de Son Carrió. Continua

El PI denuncia la manca de policies locals

El PI de Sant Llorenç denuncia l’alarmant situació de la manca d’efectius policials i els problemes interns del cos policial amb el govern municipal.

En una població de 8.500 habitants i 25.000 places hoteleres vetllen per la seva seguretat un total d’una patrulla policial per torn.

Degut a la manca de policies locals, la seguretat de ciutadans i turistes no està garantida Continua