Advent

Advent és el mot que els cristians utilitzam per referir-nos a les quatres setmanes que precedeixen el Nadal cristià. Durant aquestes setmanes, la litúrgia i pregària (lectures bíbliques, càntics, símbols, etc..) ens volen predisposar a que no caigui en “sac foradat” tot el que Jesús pot aportar a les nostres vides i al món perquè tot millori. La paraula Advent prové de dues paraules llatines (“ad”= per a; “venire” = vindre) i per tant significa “per vindre”. Qui està per venir és Jesús, però tots sabem que ja vingué, però fa falta que constantment torni i retorni als nostres cors i a les nostres comunitats i a la societat. Continua

Activitats i celebracions durant l’Advent

Recollida d’aliments per Caritas:

– Durant les setmanes d’Advent, a totes les esglésies de la nostra Unitat de Pastoral, a l’hora de les misses, podeu aportar aliments per Caritas, a les canastres que veureu disposades.

Celebració de l’eucaristia de Catequesi familiar:

– A Sant Llorenç: Dissabte dia 7 de desembre, a les 19·30 hores.

A Son Carrió: Dissabte dia 7 de desembre, a les 18·00 hores.

A S’Illot: Diumenge dia 8 de desembre, a les 18·00 hores.

A Sa Coma: Diumenge dia 8 de desembre, a les 11·00 hores. Continua

Advent, camí cap a Nadal

Ens trobam a les setmanes d’Advent, que són els quatre diumenges anteriors ala Festa de Nadal. Advent és una paraula que prové dels mots llatins “ad” (per a) i “venire”(vindre) , Per tant és el temps de preparació per rebre el qui està punt de fer-se present, i en aquest cas ens referim a Jesús, el Messies. És clar que Jesús ja va venir i no torna, però sí que podem disposar-nos per tal que les nostres vides es vegin enriquides pel que Jesús ens aporta, i que l’evangeli ens ho presenta i comunica com una Bona Notícia. Continua