Activitats i celebracions durant l’Advent

Recollida d’aliments per Caritas:

– Durant les setmanes d’Advent, a totes les esglésies de la nostra Unitat de Pastoral, a l’hora de les misses, podeu aportar aliments per Caritas, a les canastres que veureu disposades.

Celebració de l’eucaristia de Catequesi familiar:

– A Sant Llorenç: Dissabte dia 7 de desembre, a les 19·30 hores.

A Son Carrió: Dissabte dia 7 de desembre, a les 18·00 hores.

A S’Illot: Diumenge dia 8 de desembre, a les 18·00 hores.

A Sa Coma: Diumenge dia 8 de desembre, a les 11·00 hores. Continua

Nous horaris de misses a Sant Llorenç

AVIS IMPORTANT 
 A partir de diumenge dia 22 de setembre es suprimeix la missa del diumenge vespre

Horari des de dia 21 de setembre:
Dissabte:  20·00 hores
Diumenge: 9·00 hores.
Dies feiners: 20·00 hores:
. dimarts i dijous:
celebració de la Paraula
. dimecres i divendres:
               Eucaristia

OBSERVACIÓ: (a partir del mes d’octubre les celebracions del vespre passen a les 19·30 hores.)