Informació sobre la retirada de medicaments que contenen Valsartan

Dia 5 de juliol l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) alertà sobre l’existència de medicaments que contenien Valsartán contaminat amb n-nitrosodimetilamina (NDMA), una substància potencialment cancerígena.

La contaminació s’havia produït en el moment de la fabricació del Valsartán per un laboratori xinès.

Continua