El Sr. Antoni Socías investit nou Acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià de Palma

El dimecres 25 de novembre, el Sr. Antoni Socías, va ser investit nou acadèmic en la Secció d’Arts Plàstiques i Visuals de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià de les Illes Balears.
Antoni Socías. Inca, Mallorca, 1955. Viu i treballa a Mallorca, és un artista multidisciplinari que treballa l’escultura, la fotografia, la instal·lació, l’objecte, el vídeo i el disseny gràfic. Continua