El catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular, Antoni Sureda Gomila, distingit dins del rànquing d’investigadors altament citats

Antoni Sureda Gomila, natural de Manacor i catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha estat nomenat dins del rànquing d’investigadors altament citats que reconeix als investigadors que han demostrat una influència significativa en el seus àmbits de coneixement, elegits a través de la publicació de múltiples articles altament citats durant la darrera dècada. Continua