Madrid i es seu poc senyoriu

Quan jo era al·lot molta de gent, com ara, érem del Madrid o del Barça. Del Madrid n’hi havia que ho eren per ser un dels equips millors del món, i altres pequè era un equip senyor, cosa que li fallava al Barça. Però com se pot comprovar ara mateix, ses coses canvien, i ses institucions posen com a presidents gent sense sa categoria suficient. Continua