Celebrada l’assemblea general extraordinària de l’Associació de Veïnats de sa Coma

El passat dissabte dia 3 de novembre, es va celebrar a l’Oficina Turística de sa Coma l’assemblea extraordinari de l’Associació de Veïns de sa Coma, presidida pel seu president Antonio Barragan.
El 1er punt de l’ordre del dia era per l’aportació d’ajuda econòmica als damnificats de la riada de Llevant del passat 9 d’octubre, que va ser aprovat per majoria absoluta dels assistents.
El 2on. les proposicions de les diferents àrees d’actuació que es duen a terme principalment durat els mesos d’hivern. Continua