Contestació de Correus a l’horari de l’oficina de Sant Llorenç

Relacionat amb un article anterior de card.cat, referent a l’horari de Correus de l’oficina de Sant Llorenç, podeu veure a continuació la contestació d’aquesta entitat a una reclamació feta el passat 25 d’octubre.

Continua