Els clàssics “Tres Mils”: sa Rateta, na Franquesa i l’Ofre

Diumenge 16 d’octubre. Arribam a les 07:45 h al carrer Lepanto. Uep! Hi ha dos autocars, quasi ens equivocam i pujam al dels futbolistes però no, el nostre està un poc més enllà. Quan hi som tots, partim cap a la Serra. Continua