El LSG: Per començar

“Un trebolí arremolinà la fullaraca rossa: li feu modular gemecs galvànics, l’engegà enlaire amb rodament vertical, la rebaté sobre l’arbreda i l’abandonà xiulant. Enlaire volejava qualque fulla amb moviments orbs, com una coa-roja malmesa cercant redòs dins la desolació de les oliveres…” (Salvador Galmés (1910).-Entre dos mons) Continua