L’Ajuntament de Son Servera regula l’ús de les aules de les Escoles Velles per a activitats educatives i culturals

Comunicat Ajuntament Son Servera.
La regulació pretén garantir el bon ús de l’espai municipal quan se sol·licita per part de persones o entitats alienes al consistori.
L’Ajuntament de Son Servera regularà l’ús de les aules de l’edifici municipal de les Escoles Velles; una regulació que neix d’una necessitat motivada pel notable creixement en els últims anys de la demanda d’aquest espai per part de persones i entitats alienes a la
corporació municipal, i que assegura així el bon ús de les instal·lacions municipals i suposa una garantia per al consistori. Continua